โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2019

EAE service center , ศูนย์บริการชาร์ป สี่พระยา

INTERCARE ASIA 2019: International Expo for Healthcare & Wellness งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

จัดแสดงสินค้าเป็น 5 โซน
1. HOME CARE & EQUIPMENT
2. REHABILITATION
3. SERVICES
4. MEDICAL TOURISM
5. NUTRITIONAL FOOD

11-13 กรกฏาคม 2562
ฮอลล์ 99, ไบเทค บางนา

#healthfunfood #welbest
รับใบเสนอราคา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด